Què fem

Les plataformes d’educació Social de Salesians:

Salesians Sant Jordi (SSJ) te com a finalitat respondre als orígens carismàtics de la Congregació Salesiana, l’atenció als infants i joves en situació de risc, especialment els qui més necessiten “una mà amiga“, com deia Don Bosco. S’entén per infància en situació de risc aquells infants, adolescents i joves en risc de desemparament, en risc econòmic familiar i/o en risc socio- ambiental.

Per portar endavant aquesta missió es creen diferents projectes que responen al treball en xarxa i de caràcter comunitari que es té a cada territori on són presents els salesians en l’àmbit de l’educació social. cadascuna d’aquestes organitzacions rep el nom de Plataforma d’Educació Social: PES.

Les PES son estructures arrelades a territoris concrets i que desenvolupen un o diversos projectes i serveis per atendre algunes de les necessitats d’aquests infants i joves.

Aquest treball el desenvolupen conjuntament professionals i voluntaris, ja que es vol donar una resposta professionals, peró alhora compromesa als barris a on som presents i amb la nostra societat.

Per a poder dur tota aquesta tasca a terme, la congregació salesiana disposa d’un cos gerencial central que s’ocupa de les tasques administratives i organitzatives de l’entitat, és el que anomenem Secretaria Tècnica de les Plataformes d’Educació Social de Catalunya.

La finalitat de les PES, és doncs, l’atenció a infants i joves, i estan especialment receptives a les situacions d’exclusió social d’aquests col·lectius i les seves famílies. Es tracta d’una atenció des de l’educació social.

Els objectius que es pretenen aconseguir són:

 • Promoció social dels joves socialment desafavorits, en situació de marginalitat i d’exclusió social, privilegiant els més desafavorits.
 • Promoció social de barris populars amb alt índex de problemàtiques socials.
 • Educació en el temps de lleure d’infants i joves, segons la proposta salesiana, fent-los protagonistes del seu creixemement.
 • Despertar l’esperit de solidaritat entre els seus associats i en l’entorn social més proper, mobilitzant recursos humans per a la construcció d’una societat més justa i solidaria
 • Mobilitzar la gratuïtat de les persones que vulguin col·laborar en la causa dels joves, a través de col·laboracions voluntaries.
 • Donar suport a altres serveis o projectes, promoguts per associacions, entitats o organismes lligats amb els salesians de Don Bosco.

Per tal d’assolir aquests objectius disposem d’una metodologia de treball. El nostre estil educatiu es fonamenta en els següents criteris:

 • Familiar - comunitari
 • Educatiu preventiu
 • Sociopolític
 • Educació en valors trascendents
 • Treball en xarxa

accio territori

formacio sociolaboral

els nostres projectes

Contacte

Seu
Plaça Artòs,4 · 08017 Barcelona
Tel. 93 206 59 10 · Fax. 93 205 49 71
www.salesianssantjordi.org
pes.secretaria@salesians.cat

Patrocinadors

 • ajuntament barcelona 2
 • logo ajgirona color
 • ajuntament santadria
 • logoajunt
 • logo vector ajuntament de mataro
 • logo diba manco
 • ajuntament lleida
 • consorci barri lamina
 • Generalitat
 • Logo FAMI 3
 • OTROS FINES I S GOB
 • ministerio
 • OBRASOCIAL LACAIXA
 • incorpora
 • la pedrera
 • fundaciomilenni
 • Logo gran