Unitats d’Escolarització Compartides (UEC)

Per tal de garantir l’atenció educativa necessària a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar en els centres que imparteixen educació secundària obligatòria, neixen les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC).

L’escolarització en aquestes unitats comporta una escolarització compartida amb el centre docent en què l’alumne/a està matriculat, i del qual continua depenent als efectes acadèmics i administratius.

Des de les nostres UEC s’ofereix una atenció individualitzada, per tal de garantir el millor itinerari educatiu per a cada noi/a que hi participa. S’ofereixen activitats i tallers especialitzats, a part de les assignatures de les matèries instrumentals. Ens agrada pensar que les UECs son un espai de noves oportunitats, per a joves que no han encaixat en el model educatiu ordinari, i que des de la proximitat podem motivar perquè triin el seu futur. 

PES on pots trobar aquest serveis:

 • PES Mataró
 • PES Martí Codolar
 • PES La Mina
 • PES Cruïlla

accio territori

formacio sociolaboral

els nostres projectes

Contacte

Seu
Plaça Artòs,4 · 08017 Barcelona
Tel. 93 206 59 10 · Fax. 93 205 49 71
www.salesianssantjordi.org
pes.secretaria@salesians.cat

Patrocinadors

 • ajuntament barcelona 2
 • logo ajgirona color
 • ajuntament santadria
 • logoajunt
 • logo vector ajuntament de mataro
 • logo diba manco
 • ajuntament lleida
 • consorci barri lamina
 • Generalitat
 • Logo FAMI 3
 • OTROS FINES I S GOB
 • ministerio
 • OBRASOCIAL LACAIXA
 • incorpora
 • la pedrera
 • fundaciomilenni
 • Logo gran