Treball amb famílies

treball families

L’acció educativa a la PES no es pot limitar al treball amb els menors, que són els qui participen directament el servei; cal que la tasca educativa es faci extensible a les famílies d’aquests per evitar la parcialització en la intervenció i aconseguir una acció globalitzada. Cal dir, però, que amb els majors d’edat, la possibilitat de treballar conjuntament amb la família es pacta amb el jove.

És evident per a nosaltres que la família és un element clau en la formació i desenvolupament dels infants i joves. La família amb la seva manera d’ésser contribueix i sosté un determinat tipus de valors que són transmesos als fills.

DIMENSIONS DE LA INTERVENCIÓ

Es planteja com un servei complementari als serveis d’intervenció socioeducativa, i a la tasca que venim desenvolupant amb famílies en medi obert i que es basa en els següents nivells d’intervenció:

  • VINCULACIÓ

    Es tracta del treball conjunt que fem amb la família per al bon desenvolupament de l’infant/adolescent en el sí dels nostres projectes, és a dir a l’hora que acollim un nou usuari a la

    nostra Entitat, acollim també la seva família realitzant una tasca conjunta de seguiment del procés educatiu dels seus fills/es.

    Té com a finalitat primera la creació d’un espai relacional on la família es senti acollida, entesa i
    reconeguda per tal de poder treballar més endavant en espais dedicats plenament a la família descrits al nivell 4. S’inicia en aquest nivell l’activació de les capacitats de la família i aquesta comença a assumir un paper protagonista i actiu en el desenvolupament del seu fill/a.

  • PARTICIPACIÓ

    Es tracta del treball que realitzem amb les famílies pretenent que participin a la realitat de les nostres PES mitjançant diferents tipus d’activitats de caire socioeducatiu. En aquest nivell d’intervenció podem incloure les activitats lúdiques per a famílies o bé per a infants i famílies, com sortides, tallers, sopars... compartides amb els equips educatius de les plataformes.

  • TREBALL D’ATENCIÓ FAMILIAR GRUPAL

    Es tracta del treball grupal que fem amb les famílies dels infants i adolescents d’algun servei o grup concret, en el tractament d’aquells aspectes que poden ser d’interès comú per a aquest grup diana, o bé el treball de temes grupals que hem detectat es els espais de diagnòstic individual i que es repeteixen en diferents famílies.

    És en aquest nivell en el que treballarem per la participació de les famílies en activitats col·lectives que permetin compartir amb altres famílies i amb l’equip educatiu les vivències en relació als seus fills/es, els temes que resulten d’interès per elles i el desenvolupament dels menors, possibilitant espais formatius i d’intercanvi amb professionals de les diferents matèries.

  • TREBALL D’ATENCIÓ FAMILIAR INDIVIDUAL

    Es tracta d’un servei pensat per donar una resposta global a les necessitats socioeducatives i relacionals de la família com a sistema que influeix directament en el desenvolupament dels infants o adolescents. És en aquest nivell en el que podem incloure espais d’assessorament familiar, tutories familiars...

  • SERVEI ESPECIALITZAT D’INTERVENCIÓ TERAPÉUTICA

    Tot i que actualment fem opció per externalitzar aquest servei, cal tenir present que seran els propis professionals dels nostres serveis i dels altres professionals que treballin amb la família, qui determinarà la necessitat de derivar el cas a aquest servei terapèutic especialitzat.

PES on pots trobar aquest serveis:

 

  • PES Girona
  • PES Mataró
  • PES Martí Codolar
  • PES Navas
  • PES La Mina
  • PES Lleida
  • PES Sant Boi
  • PES Cruïlla

accio territori

formacio sociolaboral

els nostres projectes

Contacte

Seu
Plaça Artòs,4 · 08017 Barcelona
Tel. 93 206 59 10 · Fax. 93 205 49 71
www.salesianssantjordi.org
pes.secretaria@salesians.cat

Patrocinadors

  • ajuntament barcelona 2
  • logo ajgirona color
  • ajuntament santadria
  • logoajunt
  • logo vector ajuntament de mataro
  • logo diba manco
  • ajuntament lleida
  • consorci barri lamina
  • Generalitat
  • Logo FAMI 3
  • OTROS FINES I S GOB
  • ministerio
  • OBRASOCIAL LACAIXA
  • incorpora
  • la pedrera
  • fundaciomilenni
  • Logo gran